Devlet Tiyatroları ve diğer sanat kurumları tarih oluyor.

editor
1040 Görüntülenme

tusak_meclisde“Ek Geçici Madde 16 A (3) 10.06.1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kanunu ile 14.07.1970 tarih ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sanat çevrelerine danışmadan, tartışmadan kendi içinde hazırladığı, Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz cuma günü açıkladığı torba yasanın içinde TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) yasa taslağının da olduğu, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir bürokrattan öğrenilmiştir. Aralık 2013’de yasalaştırılmak üzere T.B.M.M.’ne sunulan TÜSAK yasasısın yürürlülük tarihi olarak 1 Mayıs 2014 öngörülmektedir.

TÜSAK yasası mevcut haliyle yasalaşırsa Türkiye’de sanata çok büyük bir darbe vurulmuş olacak.

“Kurum” tamamen Başbakan’ın kontrolünde oluyor.
“MADDE 4 (1) Türkiye Sanat Kurulu, Türkiye Sanat Kurumu’nun karar organıdır. Kurul, bir başkan, diğeri ikinci başkan olmak üzere 11 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarıyla, bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya mesleğinde temayüz etmiş, devlet memuru niteliğine sahip kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 yıl deneyim sahibi kişiler arasından, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla atanır.

TÜSAK Yasa taslağı, yasalaşırsa: Bu maddeye göre Türkiye’de artık Opera-Bale sahnelenemeyecek.
“Madde 10 (5) Kurulca kararlaştırılan destek miktarı, proje gruplarınca yapılan değerlendirmeye göre belirlenen proje giderlerinin yüzde 50’sini aşmaz. Ancak Kurul, sanat dalları veya projenin niteliği itibarıyla bu oranı artırmaya veya azaltmaya yetkilidir…”

Türkiye için çok yeni olan, bilet gelirleriyle sahnelenmesi mümkün olmayan opera ve bale bu yasayla birlikte tarihe karışıyor.

Kurumları boşaltmak için ise şu öneriliyor:
Ek Geçici Madde 16 A: Bu kanunun ek geçici 12, 13, 14, 15 ve 16’ıncı maddelerine göre çalışmakta olan sanatkar memurlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olan ve bu tarihten itibaren 4 ay içinde emekli başvurusunda bulunanlara, emekli ikramiyesi bu maddenin yayımı itibarıyla yaş haddinden emekliliğine;

a) En fazla 3 yıl kalmış olanlara yüzde 40,

b) 3 yıldan çok ve 6 yıl dahil, 6 yıldan az kalmış olanlara yüzde 50,

c) 6 yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 60 oranında fazla ödenir.

 

TÜSAK Yasa  Tasarısının Tamamı. Not: Bu taslakta değişiklikler olmuş olabilir… 

0

Benzer Yazılar

Bu web sitesi size daha iyi bir performans sunmak için cookie kullanmaktadır. kabul edin Devamını Oku